Popeleční středa nám otevírá postní dobu

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřiceti-denního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: 1/ modlitba, 2/ odříkání – „půst“ 3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch …