Vítejte!

Jsme sbor Evangelické církve metodistické.
V Sedlčanech pořádáme především veřejné nedělní Bohoslužby
v modlitebně vybudované v meziválečném období, navazujeme tak na práci započatou za První republiky.