Ranní chvilky | sobota 9. dubna

V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. Ž 26,12 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem a chválili Boha. Sk 2,46-47 Říká se, že sdílený smutek je poloviční smutek a sdílená radost je dvojnásobná radost. Když je člověk …

Ranní chvilky | pátek 8. dubna

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. Dt 31,8 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem …