Obětavost je vzácná

Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
Př 21,3

Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!
J 7,24

Oběť je v Božích očích žádoucí věc. O tom nelze pochybovat. Tím bychom přece popřeli i vzácnou oběť Pána Ježíše Krista. Obětavost je také vzácná a ceněná vlastnost i podle lidského soudu. Oběť ve starozákonním chápání ale byla také náboženským úkonem. A tady číhá nebezpečí pro každého věřícího. Nebezpečí povýšit náboženské úkony nad budování spravedlivých vztahů mezi lidmi a ve společnosti. A navíc je možné také obětovat se nebo něco obětovat i pro nespravedlnost a nepravdu. Je potřebné zkoumat Boží postoj a mínění jeho slova, než zaujmeme svůj postoj. Je chvályhodné přinést oběť, ale jen pro spravedlivou věc.
Pane, dej, ať nás nevedou zvyky, tradice, ať nám nevládne sobectví, ale láska k Bohu a bližním.

Ř 13,1–7 * Zj 2,12–17