Úvaha nad Biblí 21.5.2018

Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil.
Př 14,31

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Fp 4,5

 

Herečka Jana Štěpánková v jedné filmové replice říká: „Pán Bůh má smysl pro humor, když víc chrápe ta z nás, která neslyší.“ Každý byl nesčíslněkrát v situaci nuzného, trpícího útiskem svého protějšku. Nevstřícnost obsluhy v obchodě, agresivní řidič versus já chodec, nepochopení úředníkem, někdy podobně působí i naše vlastní děti – ne a ne pochopit názory rodičů. Často stačí otevřít noviny, a člověk trpí útiskem. Možná, že Svatodušní pondělí by si zasloužilo být dnem pracovního klidu více než Velký pátek. Byl by to lidovější svátek. Přestat pracovat, usebrat se a přemýšlet, zda neškodím a netupím.
Drahý trojjediný Hospodine, přestože rozdáváš své dary tak, jak ty chceš, prosím tě, rozdávej hojněji, tvého medu je stále třeba; a současně mě veď tak, abych sám neškodil a netupil.

Mt 16,13–19 * 1K 12,4–11 * Ž 81