Úvaha nad Biblí 16.5.2018

 

Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
Ž 145,9

I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
Ř 8,21

 

Hospodinovu dobrotivost zakoušíme každý den svého života, byť si to ne vždy uvědomujeme. Boží dobrotivost k nám se projevila především tak, že se nám v Ježíši Kristu Bůh dal poznat jako náš Spasitel. Otázkou je, nakolik jsme za to vděčni. Nevděk nevládne jenom světem, ale i námi křesťany. Naše modlitby většinou nabírají na intenzitě, když se dostaneme do problémů, když nás postihne nějaké neštěstí. Vůči Bohu to rozhodně není fér. Jak začínáme svůj den? Neměli bychom především poděkovat za veškeré projevy Boží milosti a teprve potom prosit? Ještě že je tu to Boží slitování nad námi.
Nebeský Otče, děkuji, děkuji, děkuji…

Iz 32,11–18 * Žd 8,1–13