Ranní chvilky | pondělí 25. dubna

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.

Iz 46,9

Je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.

1K 8,6

Je velmi pošetilé, když křesťané, kteří vyznávají, že jen v Bohu je jejich pomoc, nakonec žijí, jako by Boha nebylo. Nemodlí se, nečtou Boží slovo, spoléhají jen na svou moudrost, šikovnost či znalosti. Je velmi snadné říkat, že jen v Bohu je naše naděje; mnohem podstatnější je podle toho také žít. To však nejde z lidské moudrosti. Potřebujeme Krista, potřebujeme jeho slovo, jeho společenství, Kristovo tělo, kde on je středem. Potřebujeme znát, ale i žít, že on je ta jediná cesta, pravda i život na každý den.
Dej mi, Bože, milost, ať vidím, že není nikdo jako ty, že jsi počátek i konec, a ať mé dny podle toho vypadají.

Př 8,23-32 * 1K 3,9-17