Ranní chvilky | sobota 23. dubna

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.
Př 10,12

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
1K 13,4-6

Tak to někdy v mezilidských vztazích bývá, že vznikají velice složité situace. A ne vždycky jsou to oboustranné nechutě způsobené odlišným názorem či něčím opravdu logickým a věcným. Bývá to i všelijak živený a někdy jen těžko vysvětlitelný odpor a nenávist z jedné strany. Co s tím? Jak se vyrovnat s rozdílností, s nepřijetím, s nesouhlasem? Předně neoplácet zlým za zlé. Často je to opravdu jen naše odlišnost, která vyvolává podobné pocity, a při rozhovoru se mnohé vyjasní. A jestli ne, i pak je na místě láska, která přikrývá všechna přestoupení. Apoštol Jan napsal: „Bůh je láska.“ A pro každého, kdo to s cestou s Bohem myslí vážně, je láska jedinou cestou k Bohu i lidem.
Milostivý Bože, prosím, dej mi více lásky, která miluje slovem i činem.

Zj 22,1-5 * 1K 3,5-8