Ranní chvilky | čtvrtek 21. dubna

Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem.

Iz 51,4

Náš Spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

1Tm 2,3-4

Znáte ty chvíle, kdy se modlíte a myšlenky se jakoby odrážejí a vracejí zpět k vám? Klečíte, voláte, a žádná odpověď? Důvody mohou být různé, avšak ten nejčastější důvod je, že nejsme připraveni naslouchat. Nebo jsme, ale chceme slyšet jen některé odpovědi. Základní vyznání víry Izraele, které si Židé opakovali ráno a večer, začínalo slovy: „Slyš, Izraeli.“ Citací tohoto vyznání víry odpovídá i Ježíš, když se jej ptají, které přikázání je největší. Tak i pro nás, pokud chceme porozumět, pokud chceme najít odpověď, je nutné začít tím, co Hospodin říká skrze proroka Izajáše: „Věnuj mi pozornost, … naslouchej mi!“
Dej nám, Bože, ať nejsme hluší ke tvému volání, vždyť ty máš slova věčného života. U tebe je spravedlnost i právo, pomoc i naděje.

Ř 8,7-11 * 1K 2,6-16