Ranní chvilky | středa 20. dubna

Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám.

Za 1,3

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

2P 3,9

Dva, kteří spolu mluví, si hledí do tváře. Ty a Bůh. Přitom nevíš, kde má Bůh tvář, a tak hledíš do svých dlaní anebo někam jakoby dovnitř a nevnímáš okolí. Mnozí lidé zavřou oči, když se modlí. Je Bůh někdy odvrácen, že říká prorok: „…a já se obrátím k vám“? I je, toho se potřebujeme dovtípit. Jsou věci, které nesnáší. Ničemnost spolu s náboženstvím. Modlitbu spojenou s násilím. Musí se odvrátit, aby se člověk dožil zítřka. Komu dojde, že Boží tvář ztratil, je už napůl zachráněn. Když pak tam, kde tě to zastihlo, složíš svůj hřích před Bohem, on se vrátí, obrátí se k tobě.
Hospodine, kéž se ti líbí řeč mých úst i to, nač myslím v srdci!

J 8,31-36 * 1K 2,1-5