Ranní chvilky | úterý 19. dubna

Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!

Ž 100,5

Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista.

2K 5,18

Haleluja! Ať se raduje každý, kdo nese v sobě toto přesvědčení: Dobrý je náš Bůh. Ať o tom mluví mezi bratry, kdo s ním udělal takovou zkušenost. My jsme dobří nebyli a jsou chvíle, kdy by se v nás lidé dobroty nedobrali. Co jsme kde „zvrzali“, neudělali, zapomněli, to jeho milosrdenství přikrylo. Utekli jsme vlastním hříchům pod jeho ochrannou ruku. Kdo zabloudil, toho našel, poslal za ním svého pastýře s porcí Boží věrnosti. Když se ta porce spotřebovala, nabral další, aby se prokázalo, že je jí na tisíc pokolení. Kdo umírá, na toho čeká se svou náručí Pastýř na druhé straně, takže do nebes vejdeme s děkováním a zpěvem – jak jsme to nacvičovali u nás v kostele.
Haleluja, haleluja!

2K 5,11-18 * 1K 1,26-31

'The_Good_Samaritan'_by_David_Teniers_the_younger_after_Francesco_Bassano