Ranní chvilky | pondělí 18. dubna

Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky.

Da 2,44

A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše.“

Zj 12,10

Před několika dny jsme oslavili Velikonoce. Kristus vstal z mrtvých – povstalo království, které nebude zničeno navěky. Když to proroctví uslyšel z Danielových úst král, padl na tvář. Kultura se za ty tisíce let změnila, ale ne moc. Dnes se padá, když vám něco dojde, na zadek. Ježíš o království mluvil k prostým lidem, moc mu nerozuměli, ale v nitru hořeli touhou ho poznat. Pak to Ježíš řekl jednomu politikovi těsně před smrtí; ten sice rozuměl, ale nešel za tím. Bratře, Kristovo království ti nesmí utéct, jsi do něj pozván, tak podle jeho zákonů žij.
Pane Ježíši Kriste, pamatuj na nás, kteří chceme za tebou dojít až tam, kde jsi!

Ř 1,18-25 * 1K 1,18-25

flowers-939478_960_720