Ranní chvilky | pátek 15. dubna

Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.

2Pa 30,9

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí.

Sk 3,19-20

Když někdo provede něco zlého, ostatní lidé mu snadno dají nálepku padoucha. Přisoudí mu zápornou roli a jen velmi neochotně mu dovolí z této role vystoupit. A to i v případě, že dotyčný zloduch činí pokání, a dokonce nese ovoce pokání v podobě konkrétních činů. Pro nemilosrdné lidi v jeho okolí není jeho pokání dost dobré. Nechtějí zapomenout, čeho se dopustil. Změny v jeho chování pro ně nejsou dostatečně výrazné a přesvědčivé. Hospodin je však milosrdnější než člověk. Hospodin se nikdy neodvrací od těch, kdo chtějí vystoupit ze své záporné role v dramatu života. Hospodin rád odpouští těm, kdo se od svých hříchů odvracejí. Kající hříšníci se proto k Bohu vždy dovolají. On to vždy zvedne a nikdy předčasně nezavěsí. Díky Ježíši Kristu!
Pane Bože, děkujeme za tvé slitování a vstřícnost!

Mt 26,30-35 * 1K 1,1-9

Blurry Prison