Ranní chvilky | čtvrtek 14. dubna

Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje.

Iz 29,13

Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.

Mk 3,35

Kolik jen bylo zbožných slov, která už vyšla z našich úst! Stačí jen zběžně zalistovat našimi zpěvníky a najdeme v nich písně obsahující někdy až vášnivá vyznání lásky k Bohu. Například: „Chci se ti poddávati i v bolesti, i ve štěstí, poklade v srdci svatý!“ Uvědomujeme si, jak hluboká slova často v neděli ráno zpíváme? Vyjadřují skutečně postoj našeho srdce, naše hlavní životní zaměření? To poznáváme teprve v situacích, kdy se z našich slov mají stát činy. V každodenních situacích, kdy jde o to, abychom činili Boží vůli. Třeba někomu odpustili nebo mu pomohli. Ježíš umíral i proto, aby nám umožnil žít podle Boží vůle a být tak nablízku jemu i jeho nebeskému Otci.
Pane Bože, prosíme, odpusť nám všechna neupřímná slova!

Ef 4,(8-10)11-16 * 1P 5,8-14