Ranní chvilky | středa 13. dubna

Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.

Ž 33,21

Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

1P 1,13

Radujeme se z mnoha různých věcí. Jsme-li zamilovaní, radujeme se, když je naše láska opětována. Těšíme se z dokončené práce, z dokončeného studia. Jsme rádi, když se my sami nebo někdo z našich blízkých uzdraví z těžké nemoci. Potěší nás pěkný dárek nebo zvýšení platu. Kdy jsme se naposledy z něčeho doopravdy radovali? A jak dlouho nám ta radost vydržela? V tomto světě není žádná radost trvalá, kromě jedné jediné, a tou je radost z Boha. Pozemské důvody k radosti snadno pominou, Bůh však zůstává. V něho můžeme neochvějně doufat. Jeho věrnost nikdy nepoleví. On uskuteční všechno, co slíbil, protože je Bůh, a ne člověk. Trvalou radost a naději nám nabízí zadarmo – v osobě a díle Pána Ježíše Krista.
Pane Bože, děkujeme, že nám v Kristu dáváš sám sebe jako trvalou radost!

J 17,20-26 * 1P 5,1-7

 

Wild daisy flower in the meadow. Nature background with copy space. Macro shot