Ranní chvilky | úterý 12. dubna

Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli.

Am 4,13

Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete?

Mt 16,3

Za minulého režimu se tajně poslouchaly západní rozhlasové stanice. Zejména Rádio Svobodná Evropa přinášelo informace, které v našich oficiálních médiích nebyly.
Své myšlenky vysílá do světa i Bůh. Oznamuje nám, co má na mysli, na čem v životě skutečně záleží. Všechno je to shrnuto v osobě Pána Ježíše Krista. Bohu stojí za to naslouchat. Nikdo přece nemůže rozumět životu lépe než jeho původce. Dřívějším mocipánům vysílání Svobodné Evropy vadilo, proto její vysílání rušili pomocí rušiček. Rušena je i Boží řeč k nám – našimi vlastními myšlenkami a představami o životě, názory, které podporuje ďábel. Pak nejsme schopni Boha vnímat, i když mluví jasně. Dejme tedy všechny své představy stranou, ať slyšíme, co má Bůh na mysli.
Pane Bože, dej, ať ve změti všech informací nepřeslechneme tvůj hlas.

Mt 9,35-10,1(2-4)5-7 * 1P 4,12-19