Ranní chvilky | neděle 24. dubna

Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli Otcem. Jr 31,9 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. J 16,22 Když někdo pláče, zdá se, Read More …

Ranní chvilky | sobota 23. dubna

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Př 10,12 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1K 13,4-6 Tak to někdy v mezilidských vztazích bývá, že vznikají velice složité Read More …