Adventní koncertní turné Míly Čecha

Adventní koncert Míly Čecha (dlouholetého člena skupiny Con brio), který zahraje autorské písně, ovlivněné blues, latinou, jazzem, španělskou hudbou. Zazní původní známé písně jako Píseň o slze, Con brio či Ptej se ptej, ale i novější tvorba, dětské písně.  

Ranní chvilky | neděle 24. dubna

Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli Otcem. Jr 31,9 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. J 16,22 Když někdo pláče, zdá se, Read More …