Úvaha nad Biblí 22.5.2018

Byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. Ž 116,6 A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2K 12,9   Kdyby existoval Bůh, tak by to nedopustil. Toto zaklínadlo je slyšet leckdy, když se děje něco, co se vymyká lidskému chápání. Je v rozporu s …

Úvaha nad Biblí 21.5.2018

Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil. Př 14,31 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Fp 4,5   Herečka Jana Štěpánková v jedné filmové replice říká: „Pán Bůh má smysl pro humor, když víc chrápe ta z nás, která neslyší.“ Každý byl nesčíslněkrát v situaci …

Úvaha nad Biblí 17.5.2018

K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Ž 102,18 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu. L 8, 13–14 Náš …

Úvaha nad Biblí 16.5.2018

  Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Ž 145,9 I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Ř 8,21   Hospodinovu dobrotivost zakoušíme každý den svého života, byť si to ne vždy uvědomujeme. Boží dobrotivost k nám …

Popeleční středa nám otevírá postní dobu

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřiceti-denního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: 1/ modlitba, 2/ odříkání – „půst“ 3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch …